Bigbank.nl

Bigbank biedt depositocontracten aan met een rentepercentage tot 2%

Bigbank kan hogere rentepercentages bieden omdat, Bigbank een traditioneel bedrijfsmodel heeft, waarbij deposito’s worden gebruikt voor de financiering van sterk gespreide en kleinschalige consumentenkredieten in andere EU-landen waar de bank actief is, waaronder de Baltische Staten, Zweden, Spanje en Finland.

De kosten van Bigbank zijn laag doordat zij met haar klanten communiceren via de telefoon en internet, en geen kantorennetwerk in Nederland hebben. De procedure van het openen van een deposito is gemakkelijk. Bij eventuele vragen helpt de klantenservice van Bigbank u snel, deskundig en in het Nederlands!

De voordelen van een deposito bij Bigbank:
• Aantrekkelijke rentepercentages tot 2% over het spaartegoed;
• Bigbank rekent geen beheer- of servicekosten;
• Een deposito is veilig en het rendement staat vooraf vast;
• De klant kan al een deposito openen met kleine bedragen;
• Het kapitaal is gegarandeerd door het depositogarantiestelsel van Estland. Hierdoor zijn de deposito’s afgesloten bij Bigbank wettelijk voor 100% gegarandeerd tot € 100.000 per spaarder; https://www.bigbank.nl/depositogarantiestelsel/
• Professionele, hulpvaardige Nederlandstalige klantenservice.
Bigbank is in Nederland actief als online aanbieder van aantrekkelijke deposito’s met rentepercentages tot wel 2% het hoofdkantoor van Bigbank is gevestigd in Tallinn, Estland.

Dat Bigbank gevestigd is in Estland levert voor klanten geen verhoogd risico op. Integendeel, de economie van Estland is een van de meest solide in de Europese Unie. Met een nationale schuld van 9,48 procent van het bruto nationaal product (schatting voor 2016) heeft Estland een van de sterkste schuldratio’s van de Europese Unie. Ter vergelijking, de Nederlandse staatsschuld bedroeg in 2016 62,3 procent van het bruto binnenlands product.

De financiële resultaten van Bigbank tonen aan dat het bedrijfsmodel solide en economisch duurzaam is. Onze ratio voor het kernkapitaal (Basel III) bedroeg over het derde kwartaal van 2017 23,1 procent. In het kader van de verzwaarde kapitaaleisen voor banken zoals die zijn vastgelegd in de richtlijn Basel III, moeten Europese banken een kapitaalbuffer hebben van tenminste 8 procent. Het kapitaal van Bigbank is dus bijna driemaal zo hoog als de Europese regels na de financiële crisis voorschrijven, en daarmee heeft Bigbank financieel een zeer stevige basis.

Uw spaargeld is bij Bigbank dus in goede handen. De basis daarvoor is een duurzaam en degelijk bedrijfsmodel dat we al 25 jaar met succes hanteren.