Libris.nl

Libris.nl is de webshop van 200 zelfstandige, fysieke Libris en Blz.-boekhandels en biedt toegang tot miljoenen Nederlandse en internationale boeken, ebooks en luisterboeken.
De omzet van de webshop komt volledig ten goede aan de aangesloten boekhandels waardoor zij hun lokale publiek overal en op ieder moment van dienst kunnen zijn.
#kooplokaalookonline

Momenteel biedt Libris.nl een affiliatevergoeding van 8% over alle aankopen via Libris.nl. Daarnaast wordt het affiliateprogramma ingezet als volwaardig marketingtool voor de boekhandels en de leveranciers / uitgeverijen. Hierdoor kan de affiliatevergoeding voor specifieke campagnes oplopen tot zo’n 12%.

Libris.nl is onderdeel van de omnichannelstrategie van 200 aangesloten boekhandels en is daarmee een volwaardige online speler met een unieke combinatie van de volgende eigenschappen:
• Gratis verzending bij boekbestellingen boven € 15,-;
• Bestelling plaatsen zonder account;
• Tienduizenden boeken binnen een dag bezorgd of direct op te halen;
• Milieuvriendelijke levering indien men kiest voor ‘Geen Haast’;
• Ruilen en retourneren bij de fysieke boekhandel of per post.

Naast de zeer ruime affiliatevergoeding draagt Libris.nl bij aan de instandhouding van vele lokale boekhandels. Niet alleen door een volledige online ervaring voor de klanten maar ook op het gebied van marketing, inkoop en bedrijfsondersteuning. Een boekhandel biedt een bewezen meerwaarde voor een dorpskern of stadscentrum op cultureel en maatschappelijk gebied. Daarnaast draagt het bij aan de leesbevordering. Veel meer dan pure online spelers. Met deze campagne bieden we affiliates de mogelijkheid de lokale boekhandel te steunen. -