Klingel

KLiNGEL, de online shop voor dames- en herenkleding, sieraden en wonen is een van de grootste postorderbedrijven van Duitsland. Klingel is nu ook snel groeiende in Nederland. Word daarom partner en word deel van dit succes.

Als u affiliate word van KLiNGEL, dan krijgt u vele voordelen:
- toegang tot ons volledige assortiment: van eigentijdse mode, mooie accessoires tot praktische huishoudelijke artikelen.
- grote keuze uit reclamemiddelen, zoals (zoek)banners en tekstlinks
- dagelijks geactualiseerde CSV-productdata van meer dan 13.000 artikelen

Onze doelgroep betreft voornamelijk zelfbewuste en actieve 50-plussers. Is uw website hiervoor al geschikt? Dan kunt u zich nu aanmelden bij het affiliateprogramma van KLiNGEL. Profiteer van onze uitstekende reputatie en het vertrouwen in ons merk. Voor elke bestelling die via uw website plaatsvindt, ontvangt u een aantrekkelijke commissie.

Wij kijken uit naar uw aanmelding! Voor meer informatie helpen we u graag verder.
Met vriendelijke groeten,
Uw affiliateteam van KLiNGEL.nl

Algemene deelnamevoorwaarden
Naast de algemene voorwaarden voor deelname zijn ook de volgende voorwaarden van toepassing:

Paginacriteria
De partnersites mogen geen associaties hebben met of in verband worden gebracht met:
- pornografische en seksueel ongepaste inhoud
- vuurwapens en andere wapens
- drugs
- pagina'€™s die dialer en/of spyware bevatten of het installeren bij internetgebruikers
- discriminerende, beledigende of lasterlijke uitingen met betrekking tot ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd
. inhoud die in strijd is met de goede zeden, de toepasselijke wetgeving of de rechten van derden
- vergelijkende reclame, in het bijzonder agressief vergelijkende reclame, die problemen met andere adverteerders kunnen veroorzaken, evenals agressieve claims, die niet gerechtvaardigd zijn
We houden het voor ons partner-sites:
- met hun eigen affiliateprogramma
- die €œunder construction€ zijn
- uitzonderlijke lange laadtijd hebben of niet bereikbaar zijn
- die linken naar pornografische of gewelddadige inhoud
- die gokactiviteiten aanbieden of linken naar gok-gerelateerde websites
- die banner-uitwisselingen aanbieden
uit te sluiten van deelname of, als blijkt dat aan de voorwaarden niet is voldaan, alsnog uit te sluiten.

Voor overtredingen door een geregistreerde partner kan de commissie ingehouden worden en kunnen verdere stappen niet worden uitgesloten.

Reclamevoorwaarden
- Alle in het kader van het affiliateprogramma opgezette reclame is auteursrechtelijk beschermd
- Het gebruik is alleen toegestaan in het kader van het partnerprogramma. Wijzigingen van teksten of afbeeldingen of zelfs eigen reclame-uitingen zijn niet toegestaan.
- Manipulatie van de reclamemiddelen of het onjuiste gebruik ervan leidt tot uitsluiting van het affiliateprogramma. Het partnerprogramma houdt zich voor, wanneer er sprake is van manipulatie en daaruit juridische claims volgen, deze neer te leggen bij de partnersite.
- Elk ander gebruik van het affiliateprogramma, met name de commerciële verspreiding of reproductie, is verboden, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is gevraagd. Dit geldt ook voor het vastleggen in elektronische databases of reproductie op CD, DVD, etc.
- Daarnaast geldt in alle gevallen de wetgeving, die zich bezighoudt met auteursrecht, gegevensbescherming en andere ter zaken doende regelgeving. Het is noodzakelijk dat URL's, tekstlinks of linkbeschrijvingen die naar klingel.be verwijzen, duidelijk herkenbaar zijn voor derden. Automatische en misleidende verwijzingen zijn niet toegestaan. Daarnaast is het de partner verboden een website of pagina te ontwerpen in de eigen website, die verwarringsgevaar met de website van KLiNGEL kunnen opleveren. Na de beëindiging van het contract dienen alle reclame en links van de partner onmiddellijk (niet later dan 24 uur na beëindiging) verwijderd te worden.

CSV-lijsten /productfeeds
Sinds de wet pleit voor de integratie van productdata in externe promotieactiviteiten (bv. zoeken naar producten), moet de webwinkel deze data tijdig bijwerken. Dat betekent dat de CSV-data dagelijks moeten worden bijgewerkt door de partner. Daaruit volgende valse informatie of fouten en de eventueel daaruit voortvloeiende juridische procedures worden ten laste gelegd aan de partner.

Berekening van de reclameinkomsten
- Voor de berekening van de reclamevergoedingen tellen alleen de aankopen die gedaan zijn via een link op uw eigen website naar onze online shop.
- Dergelijke verkopen komen in aanmerking voor de berekening van uw inkomsten, op voorwaarde dat de verkoop, levering en betaling volledig zijn voldaan.
- Eigen bestellingen worden niet vergoed en zijn daarmee van provisie uitgesloten.
- Bestellingen die gedaan zijn via onze eigen reclame (b.v. catalogi en brochures) worden niet vergoed.
- De commissie wordt 4 weken na de transactie goedgekeurd/afgekeurd.

Specifieke schendingen van deze deelnamevoorwaarden
1. E-mail reclame (spam): het gebruik van de campagne naar e-mailadressen van derden is niet toegestaan zonder toestemming van de ontvanger. In andere gevallen zal dit worden gezien als spam en dit is bij wet verboden. Mocht er sprake zijn van ongewenste e-mail (spam), dan zullen passende maatregelen worden getroffen. Deze wordt individueel en per situatie bepaald.

2. Het gebruik van keywords, die als concurrentie beperkend geïnterpreteerd kunnen worden in zoekmachines of soortgelijke diensten, zijn niet toegestaan. In het bijzonder geldt dit voor geregistreerde handelsmerken en begrippen die verwarring kunnen opleveren (bv. onjuist spelling) voor derden (bv. andere verzenders) alsmede van KLiNGEL zelf (bv. €œKlingel€, alsook namen van eigenmerken). In geval van overtreding is de partner aansprakelijk, niet KLiNGEL.
3. Het gebruik van coupons en vouchers is verboden en kan leiden tot uitsluiting van het partnerprogramma en, wanneer daar sprake van is, annulering van de betaling.

Wijziging en geldigheidsduur van de voorwaarden
De affiliate exploitant behoudt zich het recht voor deze deelname voorwaarden te allen tijde zonder opgaaf van redenen te veranderen. Hierover zal uiterlijk twee weken voor de verandering de gewijzigde versie ontvangen en dit geeft de gelegenheid de gewijzigde voorwaarden door te lezen. De partner heeft het recht bezwaar te maken tegen deze nieuwe voorwaarden binnen twee weken na ontvangst van de nieuwe voorwaarden.

Let op! Deze adverteerder maakt gebruik van een meetmethode die afwijkt van de standaarden zoals aanbevolen door het PAN in de Code of conduct voor conversieattributie en ontdubbelen van transacties. Hierdoor kan het netwerk geen controle houden op de meting en correcte toewijzing van transacties.

De methode die deze adverteerder gebruikt staat bekend als LCC waarbij de sale wordt toegewezen aan de partij die de laatste cookie heeft gezet. Deze adverteerder ontdubbelt transacties van publishers met andere kanalen dan affiliate marketing.

Dit voldoet niet aan de richtlijnen van het PAN


Deze adverteerder past deze techniek toe bij alle affiliatenetwerken waar het programma actief is.
De afwijkende methode kan nadelige gevolgen voor de conversie van de adverteerder hebben.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via klingel.affiliate@k-newmedia.de.