Bezwaarmaker.nl 2020 CPA

Bezwaarmaker.nl: gratis WOZ-Waarde bezwaar maken

In de afgelopen 11 jaar is Bezwaarmaker.nl uitgegroeid tot de grootste speler in de markt van WOZ bezwaarschriften voor particuliere woningbezitters. Wij helpen de consument GRATIS, door middel van het verlagen van hun WOZ waarde, te besparen op de volgende belastingen:

Onroerende-zaakbelasting (OZB)
Waterschapsbelasting
Vermogensbelasting
Inkomstenbelasting

Een verlaagde WOZ waarde kan al snel een voordeel opleveren van honderden Euro’s per jaar.

Bezwaarmaker.nl ontvangt van de gemeente een vaste vergoeding indien de waarde wordt verlaagd. Hierdoor kunnen zij hun dienstverlening kosteloos aanbieden. Indien de waarde niet verlaagd wordt, zijn de gemaakte kosten voor rekening van Bezwaarmaker.nl.

Laat je bezoeker profiteren van de expertise van de taxateurs van Bezwaarmaker.nl!

De gemeente houdt geen rekening met de individuele afwerking/ staat van onderhoud/ mate van luxe van een woning. Doordat ze simpelweg geen tijd hebben om alle woningen in een gemeente inpandig te bezoeken. Het komt er dus op neer dat de gemeente niet op de hoogte is van het slecht onderhouden schilderwerk, de gedateerde badkamer en keuken of de schuur welke op instorten staat.

Ook kunnen de kenmerken onjuist zijn. Soms is de administratie niet op orde bij de gemeente. Huiseigenaren mogen altijd het taxatieverslag bij de gemeente opvragen om de kenmerken, waarmee de waarde is vastgesteld, te controleren.

Al deze stappen neemt Bezwaarmaker.nl uit handen van de klant na een aanmelding. Daarnaast zijn andere verkoopcijfers de beste grieven om een waarde te kunnen verlagen. Bezwaarmaker.nl heeft een database met nagenoeg alle transacties in Nederland waardoor ze de gehanteerde vergelijkingsmethode zo goed mogelijk kunnen toepassen.

Waarom Bezwaarmaker.nl promoten?

Zeer goed converterende website
Hoge vergoeding
Gratis dienstverlening voor jouw bezoekers
Dekking in heel Nederland

LET OP! De campagne is slechts enkele weken per jaar actief. Men heeft, nadat zij hun aanslagbiljet hebben ontvangen, slechts 6 weken de tijd om bezwaar te kunnen maken tegen hun WOZ-waarde.

Periode: eind januari tot 6 april.

Doelgroep: eigenaren van woningen. Klanten met een huurwoning worden niet geaccepteerd/ goedgekeurd als deze zich aanmelden.