123waldo.nl

123Waldo.nl heeft een breed assortiment en levert zeer hoge kwaliteit Adapters, UPS, Batterijen, stroom omvormers, toetsenborden.

123waldo.nl is opgericht om te laten zien dat ook niet originele producten van de zelfde kwaliteit kunnen zijn als hun duren merk producten en met een snelle en duidelijke klantenservice willen wij onze klanten helpen om een product te bestellen waar ze nog vele jaren mee vooruit kunnen.

Waarom het affiliateprogramma van 123waldo.nl promoten?
- Hoge kwaliteit producten
- Bijna geheel assortiment 10% commissie.
- DHL Afhaal locaties beschikbaar
- Snelle levering
- Snelle leads controle